Level 24 Level 26
Level 25

[B1] Pozytywne i negatywne cechy


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
strange
dziwny (synonim: odd; funny)
odd
dziwny (synonim: strange; funny)
funny
dziwny; trudny do wyjaśnienia (synonim: strange; odd)
extraordinary
niezwykły; zadziwiający; zdumiewający (np. wydarzenie) (synonim: terrific)
weird
dziwaczny; dziwny (synonim: bizarre)
bizarre
dziwaczny; cudaczny (synonim: weird; peculiar)
remarkable
warty odnotowania; godny uwagi (synonim: notable; extraordinary)
appalling
potworny; przerażający (np. o warunkach gdzieś)
inferior
niższej jakości; gorszy (~syn: lesser)
hopeless
beznadziejny
disgusting
wstrętny; obrzydliwy (synonim: gross; scuzzy; awful)
miserable
żałosny; nędzny; opłakany
inconvenient
niedogodny; niewygodny
awkward
niewygodny; niezręczny (o sytuacji)
decent
godziwy; przyzwoity (wystarczająco dobry) (np. wypłata; marynarka)
respectable
szanowany; poważany
respect sb for sth
szanować kogoś za coś
utterly
całkowicie; zupełnie (używane gdy np. chcemy podkreślić że coś było bardzo złe)
horribly
strasznie; przeraźliwie
ambiguity
dwuznaczność; niejednoznaczność; wieloznaczność
ambiguous
dwuznaczny; niejednoznaczny (s: equivocal)
trivial
błahy; trywialny
irrelevant
niezwiązany z tematem; nieistotny
smooth
płynny; bez zakłóceń; spokojny
smoothly
płynnie (np. ruszać z miejsca; hamować)
quality
jakość
harmful
szkodliwy
harmless
nieszkodliwy; niewinny (np. zabawa; przyjemność)
improper
niewłaściwy; nieodpowiedni (synonim: wrong)