Level 25 Level 27
Level 26

[C1] Pozytywne i negatywne cechy


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appealing
pociągający; kuszący
admirable
godny podziwu; zachwycający
breathtaking
zapierający dech
cosy
przytulny (synonim: snug; comfy)
sound
rozsądny; logiczny
adequate
adekwatny; odpowiedni (s: opportune)
unimportant
nieistotny; nieważny
insignificant
mało znaczący; nieistotny (synonim: trifling)
unpredictable
nieobliczalny; nieprzewidywalny
unbelievably
niewiarygodnie
humorous
humorystyczny; dowcipny; żartobliwy
unambiguous
niedwuznaczny; jednoznaczny (synonim: unequivocal)
unequivocal
niedwuznaczny; jednoznaczny (synonim: unambiguous)
clumsy
niezgrabny; niezdarny (np. sposób poruszania się lub osoba)
feeble
słaby; nikły; marny
filthy
obrzydliwy; bardzo brudny
hideous
szkaradny; ohydny
lousy
parszywy; nędzny (bardzo złej jakości)
revolting
odrażający; odpychający (synonim: repulsive)
repulsive
odpychający (synonim: revolting; foul)
deadly
śmiercionośny; śmiertelny (synonim: lethal)
deadly
śmiertelnie; potwornie
immoral
niemoralny (synonim: rotten)
happily
ochoczo; chętnie; radośnie (synonim: readily)
readily
bez wahania; ochoczo (synonim: happily)
not worth the effort
nie warty wysiłku
for a good cause
w słusznej sprawie
evade sth
uchylać się od czegoś; unikać czegoś