Level 27 Level 29
Level 28

[A2] Przewidywania i szanse


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chance
szansa; okazja (synonim: opportunity)
opportunity
okazja; możliwość (synonim: chance)
expect
spodziewać się; oczekiwać (np. że coś się stanie) (synonim: anticipate)
anticipate
spodziewać się; oczekiwać; przewidywać (synonim: expect)
expected
spodziewany; oczekiwany (synonim: anticipated)
anticipated
spodziewany; oczekiwany (synonim: expected)
expectation
oczekiwanie; wymaganie
believe
wierzyć; uwierzyć
believe
sądzić; uważać (synonim: think; reckon)
likely
prawdopodobny; przypuszczalny (synonim: probable)
probable
prawdopodobny (synonim: likely)
unlikely
mało prawdopodobny; nieprawdopodobny; wątpliwy
probably
prawdopodobnie
mistake
pomyłka
assume
przypuszczać; przyjmować; zakładać
assumption
przypuszczenie; założenie
estimate
szacunek; przybliżona liczba (synonim: estimation)
estimate
określać w przybliżeniu; szacować
accuracy
dokładność; precyzyjność
sudden
nagły; niespodziewany (synonim: unexpected)
unexpected
niespodziewany; nieoczekiwany (synonim: sudden)
suddenly
nagle; niespodziewanie (synonim: unexpectedly)
unexpectedly
niespodziewanie; nieoczekiwanie (synonim: suddenly)
rapid
szybki; gwałtowny (dziejący się szybko i w krótkim okresie czasu)
rapidly
szybko; gwałtownie (w szybkim tempie i w krótkim okresie czasu)
last chance
ostatnia szansa
count on sb
liczyć na kogoś
count on sth
liczyć na coś
bet
założyć się (o coś)
bet
zakład (gdy dwie osoby się o coś zakładają)