Level 29 Level 31
Level 30

[A1] Ruch i poruszanie się


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go
iść; pójść
come
przychodzić (np. na spotkanie; imprezę); iść (gdzieś z kimś)
come in
wchodzić; wejść (synonim: enter)
enter
wejść; wchodzić do (synonim: come in)
leave
wychodzić (skądś); opuszczać (jakieś miejsce)
walk
chodzić
walk
spacer
step
krok
run
biegać
jump
skakać; podskakiwać
jump
skok
swim
pływać
fly
latać (poruszać się w powietrzu)
drive
prowadzić (samochód)
drive
jazda; przejażdżka (np. samochodem) (synonim: spin)
ride
jeździć (na czymś)
stop
zatrzymywać się; stawać (synonim: call)
stop
przestawać; przerywać
sit
siedzieć
sit down
usiąść
stand
stać
stand up; stand
wstać; wstawać
take
brać; wziąć; zabrać
put
postawić; położyć (synonim: place)
place
umieścić; położyć (synonim: put)
set
umieścić; postawić; usytuować
put
włożyć; umieścić
put sth away
odkładać
lay
kłaść; położyć
put sth back
odłożyć coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) (synonim: replace)
replace
odkładać (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) (synonim: put sth back)
reach
sięgać (wyciągać po coś dłoń) (synonim: go for sth)
bring
przynieść; przywieźć (synonim: get)
hand
podawać (synonim: pass)
pass
podawać (synonim: hand)
carry
nosić; dźwigać
lift; lift up
dźwigać; podnosić
raise
wznosić; podnosić
lower
spuszczać; zniżać
drop
upuścić; zrzucić
fall
spadać (z wysokości)
fall over
przewrócić się
hold
trzymać
move
przenosić; przesuwać; poruszać (synonim: shift)
shift
przesunąć; przestawić (synonim: move)
throw
rzucać
catch
łapać; złapać; chwytać; chwycić (np. piłkę)
miss
chybić; nie trafić
miss
niecelny strzał; pudło
push
pchać
pull
ciągnąć
pass
wyminąć; przejść (obok czegoś)
miss
nie zauważyć czegoś; minąć coś
follow
iść za; jechać za; podążać za (kimś)
return
wracać; powracać
show
pokazywać; prezentować (pozwalać zobaczyć)
point
wskazywać (palcem)
lose
stracić; zgubić
look for sth
szukać czegoś
search
poszukiwania; poszukiwanie
search
przeszukiwać; szukać
find
znaleźć; odkryć
hide
chować; ukrywać
stay
zostać; pozostać (synonim: remain)
remain
pozostać (np. w pozycji siedzącej) (synonim: stay)