Level 30 Level 32
Level 31

[B1] Ruch i poruszanie się


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jump out
wyskoczyć
step on sth
nadepnąć na coś
turn around; turn round
odwracać się
put in
włożyć; wkładać (synonim: insert)
insert
wkładać (synonim: put in)
spin
obracać się; kręcić się; wirować (synonim: turn)
spin around; spin round
odwrócić się szybko; obrócić się
rotation
rotacja; obracanie się; obrót
revolution
obrót; okrążenie
wind
nakręcać (zegarek)
wind
zakręcać; wić się
twist
skręcić (np. kostkę)
fetch
przynieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić)
drag
wlec (ciągnąć coś z trudem)
grip
chwyt; uścisk (synonim: hold)
swing
kołysać; machać czymś (tam i z powrotem)
wave
machać; pomachać (ręką)
climb
wspinać się; wdrapywać się
climb a tree
wspiąć się na drzewo
climb a ladder
wejść na drabinę
lean
przechylić się; odchylić się
lean
opierać się (o coś)
bend
schylać się
bend sth
zginać coś
balance
równowaga; balans (synonim: equipoise)
balance
balansować (utrzymywać coś w równowadze)
lose your balance
stracić równowagę
knock
przewracać; strącać
upset
potrącać; przewracać; zachwiać (synonim: knock sth over)
spill
rozlać (coś); rozlewać (się)
movement
ruch (poruszenie się)
freeze
zastygać w bezruchu; zamierać w bezruchu
blow
dmuchać
crack
pękać
fall apart
rozpaść się; rozlecieć się
burst
pękać; wybuchać; rozrywać się
scratch
zadrapać; porysować
scratch
zadrapanie (np. na twarzy)
emerge
wyłaniać się; pojawiać się; ukazywać się
squeeze
ściskać; uścisnąć (np. tubkę; rękę)
crush
miażdżyć; przygniatać; kruszyć
squash
zgnieść; zgniatać (na płasko)
cross your legs
założyć nogę na nogę
sit cross-legged
siedzieć po turecku
squat
kucać; przykucnąć, przysiad
sit on sb's lap
siedzieć komuś na kolanach