Level 32 Level 34
Level 33

[A1] Rzeczy i własność


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
object
przedmiot; obiekt
thing
rzecz; obiekt
stuff
rzeczy (szczególnie; gdy mówimy o różnych rzeczach lub przedmiotach; których nazw nie znamy)
own
własny
own
posiadać; mieć na własność (synonim: possess)
owner
właściciel (np. rzeczy; firmy; domu)
ownership
własność (jako fakt bycia właścicielem czegoś)
possess
posiadać; mieć (synonim: own)
belong
mieć swoje miejsce; należeć; przynależeć
belong to sb
należeć do kogoś; być czyjąś własnością
borrow
pożyczać; pożyczyć (coś od kogoś)
lend
pożyczać (coś komuś)
swap
zamieniać; wymieniać (synonim: exchange)
exchange
wymieniać (np. towar w sklepie) (synonim: swap)
exchange
wymiana; zamiana
share
współdzielić; wspólnie korzystać z czegoś
get sth back
dostać coś z powrotem; odzyskać coś
hire
wynająć (np. samochód)
lease
najem; dzierżawa
lease
wynajmować; dzierżawić
be made in
być wyprodukowanym w
be made from sth
być produkowanym z czegoś
be made of sth
być zrobionym z czegoś
name
nazwa (miejsca; przedmiotu)
name
nazywać
private
prywatny