Level 34 Level 36
Level 35

[B1] Wybory, decyzje, plany


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
choose
wybierać (synonim: pick; select)
pick
wybierać; dobierać (synonim: choose; select; go for sth)
select
wybierać (synonim: choose; pick)
choice
wybór (wybranie jednej z kilku możliwości)
make a choice
dokonać wyboru
by choice
z wyboru
give sb a choice
dać komuś wybór
have no choice
nie mieć wyboru
life choice
życiowy wybór
situation
sytuacja
matter
sprawa; problem (z którym trzeba sobie poradzić)
issue
kwestia; sprawa (np. będąca przedmiotem dyskusji)
case
przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji)
decide
postanowić; zdecydować
decision
postanowienie; decyzja
plan
planować (tworzyć plan)
plan
plan (zamierzenie)
intend
zamierzać; planować; mieć zamiar
intention
intencja; zamiar
prefer
preferować
preferred
preferowany
preference
preferencja; przedkładanie (jednej rzeczy nad drugą)
judgement
osąd; ocena sytuacji
possible
możliwy
potential
potencjalny
impossible
niemożliwy
possibility
możliwość
option
opcja; możliwość; wybór
optional
nieobowiązkowy; opcjonalny
alternative
alternatywny
alternative
alternatywa; wybór
alternatively
ewentualnie; alternatywnie
aim
cel (synonim: goal; objective; object; target)
goal
cel (który chcemy osiągnąć) (synonim: aim; objective; target; object)
objective
cel (synonim: aim; goal; target)
purpose
zamiar; cel (synonim: object; point)
mission
misja (np. ratunkowa)
obstacle
przeszkoda
barrier
bariera; przeszkoda
factor
czynnik
sense
sens; celowość
sensible
rozsądny; sensowny (synonim: reasonable)
nonsense
nonsens; bzdura (synonim: rubbish)
random
losowy; przypadkowy (synonim: chance; fortuitous)
odd
nie do pary
by mistake
przez pomyłkę
by chance
przypadkiem; przypadkowo; trafem (synonim: by accident; accidentally)
by accident
przez przypadek (synonim: by chance; accidentally)
be mistaken
być w błędzie
accidentally
przez przypadek (synonim: by accident; by chance)
on purpose
celowo (synonim: deliberately; intentionally)
deliberately
umyślnie; celowo; rozmyślnie (synonim: on purpose; intentionally)
intentionally
celowo (synonim: on purpose; deliberately)
unintentionally
nieumyślnie; niechcący
aware
świadomy (poinformowany o czymś; zauważający coś) (synonim: conscious)
conscious
świadomy (synonim: aware)
matter
liczyć się; mieć znaczenie (synonim: count)
count
liczyć się; mieć znaczenie; być ważnym (synonim: matter)
interest
zainteresowanie
be interested in sth
być czymś zainteresowanym
interesting
interesujący
boring
nudny (synonim: dull; flat)
dull
nieciekawy; nudny (synonim: boring)
curious
ciekawy; ciekaw; zaciekawiony
contradiction
sprzeczność
myth
błędne przekonanie; mit (synonim: fallacy)
fallacy
błędne przekonanie; błędne rozumowanie (synonim: myth)
criterion
kryterium
accordance
zgodność
in accordance with sth
zgodnie z czymś
fitting
pasujący; stosowny (synonim: suitable; appropriate; apt; due)
integral
integralny; całkowity