Level 35 Level 37
Level 36

[B1] Wysiłki, starania, zdolności


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
effort
wysiłek; trud
try
próbować; usiłować (synonim: attempt)
attempt
próbować; usiłować (synonim: try)
try
próba; usiłowanie (synonim: attempt)
attempt
próba; usiłowanie (synonim: try)
have a try
spróbować; podjąć próbę
prepare
przygotować; przyszykować
preparation
przygotowanie
approach
podejście; metoda (sposób robienia czegoś)
method
metoda
way
sposób; styl (np. zachowania się) (synonim: fashion; manner)
fashion
sposób; styl (synonim: way; manner)
manner
sposób (np. zachowania) (synonim: way; fashion)
success
sukces
successful
odnoszący sukcesy; udany
failure
porażka; niepowodzenie (brak sukcesu)
difficulty
trudność; problem (synonim: setback)
seek
ubiegać się; dążyć
complicated
skomplikowany; złożony (synonim: complex)
complex
złożony; skomplikowany (synonim: complicated)
demanding
wymagający
challenging
stawiający wysokie wymagania; ambitny (np. zadanie)
tricky
trudny; podchwytliwy; zawiły (np. sprawa)
sophisticated
wyrafinowany; wyszukany; zaawansowany (np. oprogramowanie)
primitive
prymitywny
prize
nagroda; wygrana (rzecz dawana komuś w nagrodę) (synonim: award; reward)
award
nagroda (rzecz lub pieniądze dawane komuś w nagrodę) (synonim: prize; reward)
award
przyznać nagrodę; nagradzać (wręczać komuś nagrodę)
reward
nagradzać (dawać komuś coś w podziękowaniu)
achieve
osiągać; zdobywać (np. cel; dobre rezultaty; sukces)
achievement
osiągnięcie
skill
umiejętność
ability
zdolność (np. chodzenia)
weakness
wada; słabość (synonim: limitation)
limitation
niedoskonałość; słabość (synonim: weakness)
helpless
bezradny; bezsilny
talent
talent (synonim: gift)
talented
utalentowany
be blessed with sth
być czymś obdarzonym
skilled
wykwalifikowany; zręczny (synonim: qualified)
commitment
poświęcenie; oddanie (synonim: dedication)
dedication
oddanie; poświęcenie (synonim: commitment)
dedicate yourself to sth
poświęcić się czemuś (synonim: devote yourself to sth)
devote yourself to sth
poświęcić się czemuś (synonim: dedicate yourself to sth)
hard work
ciężka praca
excel in sth; excel at sth
wyróżniać się w czymś; być w czymś lepszym od innych
satisfaction
satysfakcja
satisfied
usatysfakcjonowany; zadowolony
satisfactory
satysfakcjonujący; zadowalający (spełniający dane wymogi; do zaakceptowania)
unsatisfactory
niesatysfakcjonujący; niezadowalający
create sth
stworzyć coś (synonim: form sth)
form sth
stworzyć cos; uformować coś (synonim: create sth)
ruin
zrujnować; zepsuć (synonim: spoil)
spoil
zepsuć; zmarnować (synonim: ruin)
the basics
podstawy (np. najważniejsze wiadomości na jakiś temat)
contribute
wnosić (swój wkład do czegoś)
contribution
wkład; udział
speculation
spekulacje; przypuszczenia
speculate
spekulować; rozważać teoretycznie
underestimate sth
nie docenić czegoś; zbyt nisko oszacować coś
overestimate sth
przecenić coś; zbyt wysoko oszacować coś
right-handed
praworęczny
left-handed
leworęczny