Level 37
Level 38

[A1] Zaimki


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I
ja
you
ty
he
on
she
ona
it
ono; to
we
my
you
wy
they
oni
me
mnie; mi
you
ciebie; tobie
him
jego; jemu
her
ją; jej
it
to; tego
us
nas; nam
you
was; wam
them
ich; je; nimi; nich
my; mine
mój
your
twój
his
jego (mężczyzny; chłopca)
her; hers
jej (kobiety; dziewczyny)
its
jego (np. dziecka; przedmiotu)
our; ours
nasz
your
wasz
their; theirs
ich
somebody; someone
ktoś
something
coś
somewhere
gdzieś
somehow
jakoś
every
każdy (z określonej grupy)
everything
wszystko
everyone
wszyscy (synonim: everybody)
everybody
wszyscy (synonim: everyone)
everywhere
wszędzie; w każdym miejscu
each
każdy (każdy z osobna; poszczególny)
nobody; no one
nikt
nothing
nic
nowhere
nigdzie; donikąd