Level 4 Level 6
Level 5

[B1] Data i czas


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sometime
kiedyś (w bliżej nieokreślonej przyszłości) (synonim: somewhen)
next time
następnym razem
on time
na czas (punktualnie)
in time
w porę (synonim: soon enough)
miss
spóźnić się na coś; nie zdążyć na coś; stracić coś
hurry
spieszyć się (synonim: rush)
rush
pospieszyć się; pospieszać kogoś (synonim: hurry)
in a hurry
w pośpiechu (synonim: in a rush)
in a rush
w pośpiechu (synonim: in a hurry)
eventually
ostatecznie; w końcu (synonim: at last; in the end)
at last
w końcu; wreszcie (synonim: eventually; in the end; finally)
in the end
ostatecznie; w końcu (synonim: eventually; at last)
final
finałowy; końcowy
finally
w końcu; wreszcie (synonim: at last)
early
wczesny; początkowy
first
pierwszy; początkowy (synonim: initial)
initial
początkowy; wstępny (synonim: first)
for the first time
po raz pierwszy
original
oryginalny; pierwotny; początkowy
frequent
częsty
regular
regularny
systematic
systematyczny
meanwhile
tymczasem; w tym czasie; do tego czasu (synonim: in the meantime; meantime)
at the same time
w tym samym czasie (synonim: simultaneously)
most of the time
większość czasu
simultaneously
jednocześnie; równocześnie (synonim: at the same time)
moment
moment; chwila
at the moment
w tym momencie
in a moment
za moment; za chwilę
a moment ago
chwilę temu
for a moment
przez moment; na moment (synonim: for an instant)
for an instant
przez chwilę; na chwilę (synonim: for a moment)
briefly
przelotnie; na krótko (synonim: momentarily)
immediately
natychmiast (synonim: at once; right away; instantly)
at once
natychmiast (synonim: immediately; right away)
right away
natychmiast (synonim: immediately; at once)
presently
niebawem; wkrótce (synonim: soon; shortly)
in no time; in less than no time
błyskawicznie; w mig; bardzo szybko; "w żadnym czasie"
ASAP
tak szybko; jak tylko możliwe
ahead of time
z wyprzedzeniem; przed czasem (synonim: in advance; beforehand)
up to now
do teraz; do tej pory (synonim: until now)
until now
do teraz; do tej pory (synonim: up to now)
from time to time
od czasu do czasu
all day; all day long
cały dzień
constant
stały (synonim: continuous; permanent)
continuous
ciągły; stały (synonim: constant; steady)
constantly
stale; ciągle (synonim: continuously)
continuously
ciągle; bez przerwy (synonim: constantly)
permanent
stały; trwały (synonim: stable; constant; steady)
permanently
na stałe; ciągle; permanentnie
steady
regularny; stały; ciągły (synonim: continuous; permanent)
past
przeszłość
present
teraźniejszość; współczesność; chwila obecna
future
przyszłość
current
obecny; bieżący (synonim: present)
present
obecny; teraźniejszy (synonim: current)
at present
obecnie (synonim: currently)
currently
obecnie (synonim: at present)
nowadays
w dzisiejszych czasach; obecnie (synonim: these days)
days
w dzisiejszych czasach; obecnie (synonim: nowadays)
up to date
aktualny; najświeższy
out-of-date
nieaktualny; nieważny; staromodny (synonim: invalid)
past
przeszły
future
przyszły
former
dawny; były (synonim: old; past)
previously
poprzednio; przedtem
long ago
dawno temu
recently
ostatnio; niedawno
not long ago
niedawno; niedługo temu
the other day
niedawno (kilka dni temu)
last time
ostatnim razem
everyday
codzienny; powszedni (synonim: daily)
daily
dzienny; codzienny (synonim: everyday)
weekly
tygodniowy; cotygodniowy (synonim: hebdomadal)
monthly
miesięczny; comiesięczny
annual
coroczny; doroczny (synonim: yearly)
yearly
coroczny; doroczny (synonim: annual)
period
okres; czas
periodically
okresowo
season
sezon (w modzie)
seasonal
sezonowy
decade
dekada; dziesięciolecie
spend time doing sth
spędzać czas na robieniu czegoś
have time for sth
mieć na coś czas
have no time for sth
nie mieć czasu na coś
waste of time
strata czasu
when I was little
kiedy byłem mały
in the late sixties
w późnych latach sześćdziesiątych
in the early eighties
na początku lat osiemdziesiątych
until this year
do tego roku
over the past ten years
przez ostatnie dziesięć lat
for the past few years
przez ostatnie kilka lat
in the coming years
w nadchodzących latach
sooner or later
prędzej czy później
the sooner the better
im wcześniej tym lepiej
one day
któregoś dnia; pewnego dnia (synonim: some day)
some day
któregoś dnia; kiedyś (w przyszłości) (synonim: one day)
in another ten years' time
za następnych dziesięć lat
for good
na dobre; na zawsze
for a time
na pewien czas