Level 5 Level 7
Level 6

[C1] Data i czas


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hurried
pośpieszny; szybki
immediate
natychmiastowy (synonim: instant; instantaneous)
instant
natychmiastowy (synonim: immediate; instantaneous)
instantaneous
natychmiastowy (synonim: immediate; instant)
momentary
chwilowy (synonim: brief)
formerly
niegdyś; poprzednio; dawniej
put sth off
odłożyć coś; przełożyć coś na później; opóźnić coś (synonim: postpone sth)
postpone sth
odłożyć coś; przełożyć coś na później (synonim: put sth off)
high time
najwyższy czas
look at the time
zobacz; która jest godzina (gdy chcemy komuś powiedzieć; żeby się pospieszył)
lack of time
brak czasu
kill time
zabijać czas
calendar year
rok kalendarzowy
leap year
rok przestępny (taki; w którym luty ma 29 dni)
short-term
krótkoterminowy
long-term
długoterminowy
two weeks
dwa tygodnie (czternaście nocy)