Level 8 Level 10
Level 9

[A2] Ilość i liczenie


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amount
ilość; liczba; wielkość (synonim: quantity)
quantity
ilość (czegoś; co może być policzone bądź zmierzone) (synonim: amount)
number
numer (np. pokoju; autobusu)
most
większość; prawie wszyscy; prawie wszystko (synonim: majority)
the most
najwięcej; najbardziej
the least
najmniej
little
mało; niewiele (np. pieniędzy; czasu)
few
mało; niewiele (np. rzeczy; osób)
less
mniej (np. pieniędzy; czasu)
fewer
mniej (np. rzeczy; osób)
more
więcej (synonim: extra)
over
ponad; powyżej; więcej niż
at least
przynajmniej; co najmniej
at most
co najwyżej
about
około; mniej więcej (synonim: around; approximately)
around
około; mniej więcej (synonim: about; approximately)
approximately
około; w przybliżeniu (synonim: about; around; round about)
roughly
z grubsza; mniej więcej
accurate
dokładny; precyzyjny (synonim: precise; exact)
precise
precyzyjny; dokładny (synonim: accurate; exact)
exact
dokładny (synonim: accurate; precise)
almost
prawie (synonim: nearly)
nearly
niemal; prawie (synonim: almost)
merely
zaledwie; jedynie; tylko
so much; so many
aż tyle; tak dużo
a few
kilka (synonim: some; a couple of; several)
some
kilka; parę (synonim: a few; a couple of; several)
a couple of
kilka (synonim: a few; some; several)
several
kilka; parę (synonim: a few; some; a couple of)
average
przeciętny; średni (synonim: fair)
on average
przeciętnie; średnio
once
jeden raz; jednokrotnie (synonim: one time)
twice
dwa razy; dwukrotnie (synonim: two times)
three times
trzy razy; trzykrotnie
several times
kilka razy; kilkakrotnie (synonim: a few times; a couple of times)
a few times
kilka razy; kilkakrotnie (synonim: several times; a couple of times)
a couple of times
kilka razy; kilkakrotnie (synonim: several times; a few times)
single
jeden; jedyny; pojedynczy
double
podwójny
triple
potrójny
the only one
jedyny (synonim: sole)
several hundred
kilkaset
several thousand
kilka tysięcy