Level 41 Level 43
Level 42

5/2 amser sbâr


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go minic
yn aml
gach lá
bob dydd
gach seachtain
bob wythnos
eithaf aml
réasúnta minic
Cad a dhéanann tú nuair a bhíonn am saor agat?
Beth wyt ti’n wneud pan fydd amser rhydd gennyt?
téim ag snámh
rwy’n mynd i nofio
téim ag rith
rwy’n mynd i redeg
imrím leadóg
rwy’n chwarae tenis
imrím peil
rwy’n chwarae pêl-droed Wyddelig
féachaim ar an teilifís
rwy’n edrych ar y teledu
éistim le ceol
rwy’n gwrando ar gerddoriaeth
éistim leis an raidió
rwy’n gwrando ar y radio
téim go dtí an phictiúrlann
rwy’n mynd i’r sinema
téim go dtí an teach tábhairne
rwy’n mynd i’r dafarn
léim leabhair
rwy’n darllen llyfrau
scríobhaim dánta
rwy’n ysgrifennu cerddi