Level 6 Level 8
Level 7

Покупки


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chodźmy na zakupy
пойдём за покупками
chodźmy na rynek
пойдём на рынок
chcę ci coś kupić
я хочу тебе что-нибудь (кое-что) купить
tam jest duża apteka
там есть большая аптека
jest dużo ludzi
многолюдно
jest tam jakiś bankomat?
там есть банкомат?
nie ma żadnych banków
нет ни одного банка
jest dużo małych księgarni
есть много маленьких книжных магазинов
klient ma zawsze rację
клиент всегда прав