Level 3 Level 5
Level 4

Это всё в прошлом!


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go
его
её
byłem
я был
byłam
я была
byłeś
ты был
byłaś
ты была
on był
он был
ona była
она была
było
было
byliśmy
мы были
byliście
вы были
oni byli
они были
pomogłem
я помог
czekaliśmy
мы ждали
on zjadł
он съел
on poszedł
он пошёл
piec
печь
oni upiekli
они пекли
wczoraj pomogłem mojemu tacie w kuchni
вчера я помог моему папе на кухне
czekaliśmy przez dwa tygodnie
мы ждали две недели
zamówiliśmy cztery przystawki
мы заказали четыре закуски
oni mieszkali w Ameryce przez osiem lat
они жили в Америке восемь лет
kochałem ją
я любил её
kto zjadł moje ciasto?
кто съел мой торт?
on kupił tamten samochód dwadzieścia lat temu
он купил этот автомобиль двадцать лет назад
ostatnim razem wzięliśmy taksówkę
в прошлый раз мы взяли такси
dwa lata temu napisałem książkę
два года назад я написал книгу
myślałem, że studiujesz na uniwersytecie
я думал, что ты учишься в университете
oni nie zjedli z nami obiadu
они не обедали с нами
w zeszłym roku oni upiekli dla ciebie duże ciasto
в прошлом году они они испекли для вас большой торт
nie było żadnych dobrych filmów do obejrzenia
не было никаких хороших фильмов, чтобы посмотреть