Level 10 Level 12
Level 11

Война и мир


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
populacja
население
wojna
война
obietnica
обещание
obiecywać
обещать
dotrzymać obietnicy
сдержать обещание
tajemnica
секрет
chować
прятать
dochować tajemnicy
хранить тайны
osobisty
личный
obniżać
понизить
podnosić
поднимать
kontrolować
контролировать
zmieniać
менять
ujawniać
раскрывать
legalny
законный
nielegalny
незаконный
nowoczesny
современный
tradycyjny
традиционный
przekonujący
убедительный
konieczny
необходимо
wojna nigdy nie jest konieczna
в войне никогда нет необходимости
ludzie chcą pokoju
люди хотят мира
politycy zawsze obiecują zmienić prawo
политики всегда обещают изменить закон
zostałem politykiem, żeby zmienić świat
я стал политиком, чтобы изменить мир
tak naprawdę politycy nie kontrolują niczego
на самом деле, политики не контролируют ничего