Level 5 Level 7
Level 6

Люди при власти


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kto jest premierem Polski?
кто является премьер-министром Польши?
premierem Polski jest ...
премьер-министр Польши ...
czy w Polsce jest jakiś król?
в Польше есть король?
w Polsce nie ma króla ani królowej
в Польше нет ни короля ни королевы
spotkałem się z panem posłem
я встречался с господином послом
Prawo i Sprawiedliwość to duża partia
Право и справедливость – это большая партия
rząd ma za dużo władzy
правительство имеет слишком много власти
prezydent jest znakomitym przywódcą
президент является отличным лидером