Level 24 Level 26
Level 25

Фразы: произведи впечатление!


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pora wrócić do rzeczywistości
пора вернуться к реальности
cel
цель
wyższy
выше
dla wyższych celów
для высших целей
musztarda
горчица
musztarda po obiedzie
горчица после обеда
tango
танго
do tanga trzeba dwojga
для танго нужны двое
kołacz
калач
bez pracy nie ma kołaczy
без труда не вытащишь и рыбку из пруда
łatwo
легко
łatwo przyszło, łatwo poszło
легко пришло, легко ушло
historia lubi się powtarzać
история любит повторяться
niewiedza
невежество
błogosławieństwo
благословение
niewiedza jest błogosławieństwem
невежество – это благо
umysł
ум
wielki
большой
wielkie umysły myślą podobnie
великие умы мыслят одинаково
praktyka
практика
mistrz
мастер
czynić
делать
praktyka czyni mistrza
практика приводит к совершенству
ryzykować
рисковать
kto nie ryzykuje, ten nie ma
кто не рискует, тот не имеет