Level 15 Level 17
Level 16

Бизнес


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
organizacja
организация
instytucja
учреждение
administracja
администрация
firma
компания
wydział
факультет
dyrektor
директор
dyrektor generalny
генеральный директор
partner
партнёр
zarząd
совет
członek zarządu
член совета директоров
pracownik
работник
standard
стандарт
podejście
подход
porozumienie
соглашение
dojść do porozumienia
прийти к соглашению
kontrakt
контракт
zasady i warunki
правила и условия
podpisywać
проверить
rozwijać
развивать
decyzja
решение
decydować
решать
redukować
сокращать