Level 32 Level 34
Level 33

Lekce 19 - Slovíčka


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
e Welt
svět
sich beschäftigen
zabývat se
e Handarbeit
ruční práce
tanzen
tancovat
r Unterricht
vyučování
büffeln
dřít se; biflovat
e Angst
strach
r Aufenthalt
pobyt
begeistert von; etwas
nadšený něčím
berühmt durch; etwas
slavný; něčím
damals
tehdy
r Dampfer
parník
einladen
pozvat
sich erinnern an; j-n
vzpomenout si na; někoho
(r, e, s) erste
první
erzählen von; (über - 4.p.) etwas
vyprávět o něčem
r Federball
badminton
e Ferien
prázdniny
sich freuen über; etwas (4.p,)
mít radost z něčeho; těšit se z něcěho
s Gymnasium
gymnázium
herstellen
vyrábět
hoch
vysoký
e Insel
ostrov
kennen lernen; j-n
poznat někoho; seznámit se s někým
e Kirche
kostel
r Krieg
válka
lebhaft (živé dítě)
živý
s Meer
moře
s Meißen
Míšeň
merken
pozorovat
nett
milý; příjemný
nie
nikdy
e Ostsee
Baltské moře
an der Ostsee
u Baltského moře
s Porzellan
porcelán
s Rathaus
radnice
rechnen
počítat (s někým)
regnen
pršet
Rügen
Rujána
r Sand
písek
schwimmen
plavat
e See
moře
sich sonnen
opalovat se
r Strand
pláž
am Strand
na pláži
r Strandkorb
plážový koš
e Universität
universita
(un)sicher
(ne)jistý
sich unterhalten über
bavit se o
vor allem
především
vorher
předtím
s Wasser
voda
e Welle
vlna
wunderbar
nádherný; báječní
zerstört
zničený