Level 34 Level 36
Level 35

Lekce 19 - Předložkové vazby sloves a přídavných j


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aufpassen auf; etwas (4.p.)
dávat pozor na něco
bitten um; etwas
prosit o něco
denken an; etwas
mylset na něco; vzpomínat na něco
sich erinnern an; etwas (4.p.)
vzpomenout si na něco
erzählen von; (über - 4.p.) etwas
vyprávět o něčem
fragen nach; etwas
ptát se na něco
sich freuen auf; etwas (4.p.)
těšit se na něco
sich freuen über; etwas (4.p,)
mít radost z něčeho; těšit se z něcěho
es geht um; etwas
jde o něco
helfen bei; etwas
pomáhat s něčím
sich interessieren für; etwas
zajímat se o něco
schreiben von; (über - 4.p.) etwas
psát o něčem
sprechen von; (über - 4.p.) etwas
mluvit o něčem
sich unterhalten über; etwas (4.p.)
bavit se o něčem
warten auf; etwas
čekat na něco
abholen; jemanden, etwas
dojít pro někoho, něco, vyzvednout něco, stavit se pro někoho
kennen lernen; jemanden
seznámit se s někým
teilnehmen an; etwas (3.p.)
zúčastnit se něčeho
vergessen; etwas
zapomenout na něco
sich ansehen; etwas
podívat se na něco; prohlédnout si něco
verstehen; jemanden
rozumět někomu
anrufen; jemanden
zavolat, zatelefonovat někomu
begeistert von; etwas
nadšený něčím
bequem zu; etwas
pohodlný na něco
neugierig auf; etwas
zvědavý na něco
überrascht von; etwas
překvapen něčím