Level 7 Level 9
Level 8

Lekce 3 - Přívlastnovací Zájmena


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wer
kdo
wessen
čí
wem
komu
wen
koho
mein; meine; mein
můj, má, mé
dein; deine; dein
tvůj, tvá, tvé
sein; seine; sein
jeho
ihr; ihre; ihr
její, jejich
unser; unsere; unser
náš, naše, náš
euer; eure; euer
váš, vaše, váš
Ihr; Ihre; Ihr
Váš, Vaše, Váš (určitě)
Mein Freund kommt gleich.
Můj přítel přijde hned.
Das Hobby meines Freundes ist Sport.
Koníček mého přítele je sport.
Ich kaufe meinem Freund etwas.
Koupím něco svému příteli.
Sie besucht meinen Freund.
Ona navštěvuje mého přítele.
Meine Freundin kommt gleich.
Moje přítelkyně příjde hned.
Das Hobby meiner Freundin ist Sport.
Koníček mé přítelkyně je sport.
Ich kaufe meiner Freundin etwas.
Koupím něco své přítelkyni.
Sie besucht meine Freundin.
Ona navštěvuje mou přítelkyni.
Mein Kind kommt gleich.
Moje dítě příjde hned.
Das Hobby meines Kindes ist Sport.
Koníček mého dítěte je sport.
Ich kaufe meinem Kind etwas.
Koupín něco svému dítěti.
Sie besucht mein Kind.
Ona navštěvuje mé dítě.