Level 29 Level 31
Level 30

Advérbios de tempo


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
เมื่อวาน mêua waan
ontem
วันนี้ wan née
hoje
วันพรุ่ง นี้ wan prûng née
amanhã
เดี๋ยวนี้ , ตอนนี้ dĭeow née , dton née
agora
เมื่อนั้น , ตอนนั้น , แล้วจึง mêua nán , dton nán , láew jeung
então
ต่อมา , หลังจากนั้น , ระยะหลัง dtòr maa , lăng jàak nán , rá-yá lăng
mais tarde
คืนนี้ keun née
hoje à noite
ตอนนี้ , ขณะนี้ dton née , kà-nà née
agora
เมื่อคืน mêua keun
noite passada
เช้านี้ cháo née
esta manhã
สัปดาห์ ถัด ไป , อาทิตย์ หน้า sàp-daa tàt bpai , aa-tít nâa
próxima semana
แล้ว , เรียบร้อย แล้ว láew , rîap rói láew
เมื่อไม่นานมานี้ mêua mâi naan maa née
reserva
เมื่อ เร็วๆ นี้ mêua réo née
ultimamente
ในไม่ช้า , เร็วๆ นี้ nai mâi cháa , réo née
logo
ในทันทีทันใด , เดี๋ยวนี้ , โดย ด่วย nai tan tee tan dai , dĭeow née , doi duay
imediatamente
ยังคง yang kong
ainda
ยัง yang