Level 30 Level 32
Level 31

Advérbios de lugar


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
กริยาวิเศษณ์ ของ สถานที่ gà-rí-yaa wí-sàyt kŏng sà-tăan têe
advérbio de lugar
ที่นี่ têe nêe
aqui
ที่นั่น têe nân
ตรง นู่น , ที่นู่น dtrong nôon , têe nôon
ali
ทุกที่ túk têe
em toda parte
ทุกแห่ง , ที่ไหน ก็ตาม túk hàeng , têe năi gôr dtaam
qualquer lugar
ไม่มี ที่ไหน เลย mâi mee têe năi loie
em nenhum lugar
บ้าน bâan
casa
ออกห่าง , ไม่อยู่ òk hàang , mâi yòo
longe