Level 31 Level 33
Level 32

Advérbios de modo


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
กริยาวิเศษณ์ ของ ลักษณะ gà-rí-yaa wí-sàyt kŏng lák-sà-nà
advérbios de modo
มาก mâak
muito
ทีเดียว tee dieow
bastante
น่ารัก nâa rák
bonita
จริงๆ jing
realmente
รวดเร็ว - rûat réo
rápido
ดี dee
bem
หนัก , แข็ง nàk , kăeng
difícil
อย่างรวดเร็ว yàang rûat réo
rapidamente
ช้า cháa
lentamente
รอบคอบ rôp-kôp
cuidadosamente
แทบจะ ไม่ tâep jà mâi
dificilmente
เพิ่งจะ pêung jà
mal
ส่วนใหญ่ sùan yài
na maioria das vezes
เกือบจะ gèuap jà
quase
อย่าง แน่นอน yàang nâe non
absolutamente
ด้วยกัน dûay gan
juntos
ลำพัง lam-pang
sozinho