Level 66 Level 68
Level 67

Verbos direções


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
เลี้ยวซ้าย Leī̂yw ŝāy
vire a esquerda
เลี้ยวขวา Leī̂yw k̄hwā
vire a direita
ไปข้างหน้า Pị k̄ĥāng h̄n̂ā
para ir em frente
หยุดที่โรงแรม H̄yud thī̀ rongræm
parar no hotel
ไปที่ร้านอาหาร Pị thī̀ r̂ān xāh̄ār
ir além do restaurante
ไปทางซ้ายมือแรก Pị thāng ŝāy mụ̄x ræk
para pegar a primeira esquerda
ใช้สิทธิ์ที่สอง Chı̂ s̄ithṭhi̒ thī̀ s̄xng
para pegar a segunda à direita
อ่านแผนที่ X̀ān p̄hænthī̀
ler um mapa
วางแผนเส้นทางของคุณ Wāngp̄hæn s̄ênthāng k̄hxng khuṇ
planejar sua rota
ขอเส้นทาง K̄hx s̄ênthāng
perguntar rotas