Level 15 Level 17
Level 16

11. Oktanuppelogát boddu


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
oktanuppelogát
ellevte
galle áige
når tid (ga...)
goas
når tid (go...)
man áigge
når tid (ma...)
diibmu, diimmu
klokke, ur, time
beal vihtta
halv fem
kvártta
kvart
njealjádas
fjerdedel
váile
på (klokke)
badjel
over (klokke)
fas
igjen
beassat, beasan
å få (gjøre noe), å slippe
mu mielde
med meg
sadji, saji
plass
dutnje
til deg
iđđes
om morgenen
beaivet
om dagen
eahkedis
om kvelden
ihkku
om natten
ikte
i går
guđe beaivve
hvilken dag
juohke
hver
ovddal
imøte
musihkkaboddu, musihkkabottu
ønskekonsert
dámpa, dámppa
passasjerbåt
mánnodat, mánnodaga
mandag (vestlige dialekter)
distat, distaga
tirsdag (vestlige dialekter)
gaskavahkku, gaskavahku
onsdag (midtuke)
duorastat, duorastaga
torsdag
bearjadat, bearjadaga
fredag
lávvordat, lávvordaga
lørdag
sotnabeaivi, sotnabeaivvi
søndag
vuosárga, vuosárgga
mandag (østlige dialekter)
maŋŋebárga, maŋŋebárgga
tirsdag (østlige dialekter)