Level 2
Level 1

1 - 25


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the
určitý člen
be
byť, znamenať (4.p.), nachádzať sa
and
a, i
of
od (2.p.), o
a
neurčitý člen, jeden, nejaký
in
v, vo (6.p.), z
to
na, do, k, od (2.p.), podľa (2.p.)
to have
mať (4.p.), vlastniť (4.p.), držať (4.p.)
it
to, ono
I
ja
that
že, ten, ktorý
for
pre (4.p.), za (príčina), pred (7.p.)
you
vy, ty, vás
he
on
with
s (7.p.), pri (6.p.), na (6.p.)
on
na (6.p.), k (3.p.), v
to do
(pomocné sloveso), robiť
to say
hovoriť, povedať
this
tento, táto, toto
they
oni, ony
at
v, pri (6.p.), na (6.p.)
but
ale, avšak
we
my
his
jeho
from
z (2.p.), od (2.p.)