Level 9 Level 11
Level 10

226 - 250


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
issue
sporná otázka, vydanie, otázka
side
strana, stránka, stena
kind
druh, milý, láskavý
four
štyri, štvorka
head
hlava, čelo, riaditeľ
far
ďaleký, ďaleko, vzdialený
black
načierniť, zatemniť, čerň
long
dlhý, dlho, dĺžka
both
oba, obe
little
malý, maličký, drobný
house
dom, budova
yes
áno, prosím (pren.), ba
since
od (o čase), od tej doby, od tej doby, čo (1.p.)
provide
poskytnúť, poskytovať, obstarať
service
služba, servis, servírovanie
around
dookola (2.p.), dokola (2.p.), okolo (2.p.)
friend
priateľ, priateľka, kamarát
important
dôležitý, významný, naliehavý
father
otec, otecko, otcovský
sit
sedieť, sedenie, posadiť sa
away
preč, vonku, ďaleko
until
až do (2.p.), do (2.p.), do tej doby, než
power
sila, moc, energia
hour
hodina, čas, chvíľa
game
hra, zápas, žart