Level 99 Level 101
Level 100

2476 - 2500


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Islamic
islamský, moslimský
snap
chňapnúť, chňapnutie, pretrhnúť sa
terrorism
terorizmus, záškodníctvo, teror
refugee
zbeh, utečenec, emigrant
incorporate
včleňovať, včleniť, zapracovať
hip
bok, bedro, roh (stav.)
ultimate
konečný, definitívny, primárny
switch
spínač, vypínač, prepínač
corporation
firma, podnik, korporácia
valuable
cennosť, cenný, hodnotný
assumption
predpoklad, prijatie, uchopenie
gear
prístroj, pohon, prevod
barrier
bariéra, prekážka, priehrada
minor
malý, nepatrný, minorita
provision
obstaranie, zaopatrenie, zásobiť
killer
vrah, zabijak, profesionálny vrah
assign
odstúpiť, previesť, poukázať
gang
čata, pracovná skupina, brigáda
developing
rozvinutie, rozloženie, vyvolávanie
classic
klasika, klasik, klasické dielo
chemical
chemikália, chemický, chemická
wave
vlniť sa, vlna, mávnutie
label
štítok, označiť, menovka
teen
mladistvý, mladý, dospievajúci
index
index, zoznam, indexovať