Level 100 Level 102
Level 101

2501 - 2525


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vacation
vyprázdnenie, uprázdnenie, prázdniny
advocate
advokát, zástanca, pomocník
draft
návrh, projekt, plán (2.p.)
extraordinary
mimoriadny, výnimočný, vynikajúci
heaven
nebo, nebesá, obloha
rough
hrubý, divoký terén, nepríjemnosť
yell
krik, vresk, jačať
pregnant
tehotná, pregnantný, sugestívny
distant
vzdialený, ďaleký, diaľkový
drama
dráma, divadelná hra
satellite
satelit, družica, umelá družica
personally
osobne, pokiaľ ide o mňa
wonder
čudovať sa, zázrak, div
clock
hodiny, hodiny (nástenné, vežové), synchronizácia
chocolate
čokoláda, čokoládový, čokoládová farba
Italian
taliančina, Talian, Talianka
Canadian
Kanaďan, kanadský
ceiling
povala, strop, kazetový strop
sweep
kominár, zametanie, zametať
advertising
reklama, reklamný, propagujúci
universal
univerzálny, všeobecný, celkový
spin
priasť, spriadať, točiť
house
dom, budova
button
tlačidlo, tlačítko, gombík
bell
zvon, zvonec, zvonček