Level 101 Level 103
Level 102

2526 - 2550


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rank
stupeň, úroveň, zaradiť
darkness
tma, temno, temnota
ahead
vpredu, napred, dopredu
clothing
odev, šaty, šatstvo
super
skvelý, ohromný, viac (2.p.)
yield
vyniesť (peniaze), dávať, výťažok
fence
plot, šerm, šermovať
portrait
portrét, portrétny, portrétna
paint
farba, farbivo, maľba
survival
prežitie, zvyšok, pozostatok
roughly
zhruba, nahrubo, približne
lawsuit
súdne konanie, súdny proces, súdny spor
bottom
dno, spodok, zadok (zadná časť tela)
testimony
svedectvo, dôkaz, svedecká výpoveď
bunch
chumáč, zväzok, kytica
beat
biť, uderiť, udierať
wind
uhnať, navíjať, vietor
found
založiť, zriadiť, nadácia
burden
záťaž, bremeno, príťaž
react
reagovať, účinkovať, pôsobiť
chamber
komora, komôrka, izba
furniture
nábytok, zariadenie, vybavenie
cooperation
svojpomoc, spolupôsobenie, spolupráca
string
reťaz, reťazec, šnúra
ceremony
obrad, ceremónia, slávnosť