Level 102 Level 104
Level 103

2551 - 2575


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
communicate
odkaz, oznam, dorozumievať sa
cheek
líce, tvár, veraj
lost
stratil (4.p.), stratený, nespracovaný
profile
profil, profilovať (4.p.), tvar
mechanism
mechanizmus, zariadenie (stroj, prístroj), ústrojenstvo
disagree
nesúhlasiť, nesvedčiť, neschvaľovať
like
tak ako, mať rád (4.p.), páčiť sa (3.p.)
penalty
trest, pokuta, penále
match
porovnávať, zápas (športový), zhoda
resort
útočište, východisko, útočisko
destruction
deštrukcia, zničenie, rozklad
bear
niesť, medveď, strpieť
unlikely
nesľubujúci, nepravdepodobný, nepravdepodobne
tissue
tkanivo, tkanina, spleť
constitutional
prechádzka (zdravotná), vrodený, konštitučný
pant
fontána, fučať, vzdychať
stranger
cudzí človek, neznámy, hosť
infection
infekčný, kontaminácia (vody), nákaza
cabinet
vitrína, skriňa, skrinka
broken
rozbitý (sklo), zlomený (človek, srdce), porušený (sľub)
apple
jablko, jablkový, jablčný
electric
elektrický, elektrická, elektrické
proceed
pokračovať, postupovať, prechádzať
track
dráha, cesta, trasa