Level 103 Level 105
Level 104

2576 - 2600


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bet
staviť, staviť sa, staviť sa (o niečo)
literary
literárny, spisovný, týkajúci sa literatúry
virus
vírus, vírusová choroba, vírus (program)
stupid
hlúpy, sprostý, hlupák
dispute
diskusia, debata, konflikt
fortune
šťastie, šťastná náhoda, bohatstvo
strategic
strategický
assistant
asistent, pomocník, spolupracovník
overcome
prekonať, premôcť, prekonaný
remarkable
mimoriadny, neobyčajný, nápadný
occupy
obsadiť, zamestnať, obsadzovať
statistics
štatistika
shopping
nakupovanie, nákup, nákupný
cousin
bratranec, bratanec, sesternica
encounter
stretnúť sa, naraziť na (4.p.), stretávať sa
wipe
stierať, utierať, zotrieť
initially
pôvodne, spočiatku, zo začiatku
blind
slepý, slepá, slepé
white
biely, biela farba, belošský
port
port, prístav, brána
electricity
elektrina
genetic
genetický, vývojový
adviser
poradca, znalec, školiteľ
pay
platiť, zaplatiť, platba
spokesman
hovorca, tlačový tajomník, predstaviteľ