Level 104 Level 106
Level 105

2601 - 2625


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
retain
držať, zadržať, neprepúšťať
latter
neskorší, neskoršie, druhý
incentive
motív, motivácia, podnecujúci
slave
otrok, otrokyňa, nevoľník
translate
prekladať, preložiť (4.p.), tlmočiť
accurate
presný, správny, akurátny
whereas
zatiaľ čo, kým, kdežto
terror
teror, strach, úzkosť
though
i keď, predsa len, no
expansion
expanzia, rozťažnosť, rozmach
elite
elita, druh tlače na tlačiarni
dirt
špina, špinenie, nečistota
odd
nepárny, zvyškový, nadbytočný
rice
ryža, ryžový
bullet
guľka, strela, projektil
tight
tesný, pevný, priliehavý
Bible
biblia
chart
graf, nákres, listina
solar
slnečný, solárny
conservative
prívrženec, konzervatívec, člen konzervatívnej strany
process
proces, postup, spracovateľský
square
námestie, štvorec, štvorcový
stick
prepichnúť, palica, tyčka
concentration
koncentrácia, koncentrovanie, sústreďovanie