Level 105 Level 107
Level 106

2626 - 2650


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
complicated
komplikovaný, komplikovaná, komplikované
gently
jemne, zľahka, poľahúčky
champion
víťaz (2.p.), šampión, majster (2.p.)
scenario
scenár, operné libreto, variant
telescope
ďalekohľad, teleskop, zapadnúť
reflection
odraz, zrkadlenie, reflex
revolution
otáčanie, otáčka, revolúcia
strip
vyzliecť (sa), pruh, olúpiť
interpret
vysvetliť, tlmočiť, vykladať (si)
friendly
priateľský, priateľská, priateľské
tournament
turnaj, športový zápas, stretnutie
fiction
fikcia, výmysel, beletria
detect
zistiť, detekovať (4.p.), detegovať (4.p.)
balance
váha (2.p.), rovnováha (2.p.), vyváženie (2.p.)
likely
pravdepodobný, pravdepodobne, vhodný
tremendous
strašný, obrovský, hrozný
lifetime
životnosť, čas života, doba výpočtu
recommendation
doporučenie, odporúčanie, dobrá vlastnosť
flow
prúd (tok - hmota, voda, elektrina), tok, tiecť
senator
senátor
market
trh, obchod, odbyt
hunting
hon, kmitanie, parazitné kmity
salad
šalát, hlávkový šalát
guarantee
garancia, záruka, ručenie
innocent
nevinný, neškodný, neskazený