Level 106 Level 108
Level 107

2651 - 2675


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
boundary
okraj, pole, medza (hranica)
pause
pauza, prestávka, robiť prestávku
remote
vzdialený, odľahlý, diaľkový
satisfaction
satisfakcia, uspokojenie, vyrovnanie
journal
časopis, žurnál, odborný časopis
bench
lavica, lavička, pracovný stôl
lover
milovník, milenec, nadšenec
raw
hrubý, surový, nespracovaný
awareness
uvedomenie (si), povedomie, uvedomelosť
surprising
prekvapujúci, neobyčajný, prekvapivý
withdraw
stiahnuť (vojsko), vybrať (peniaze), vzdialiť sa (pobrať sa)
deck
paluba, doska, sada
similarly
podobne, tiež
newly
čerstvo, nanovo, znova
pole
guľatina, stĺp, pilier
testify
prejaviť, prejavovať, vyhlásiť
mode
spôsob, móda, mód
dialogue
dialóg (US), dialógový, dialógová
imply
tvrdiť, navrhovať, naznačovať
naturally
samozrejme, prirodzene, pravdaže
mutual
obapolný, vzájomný, spoločný
founder
zakladateľ, zriaďovateľ, zlievač
top
vrchol, špička, spičkový
advanced
rozšírený, povýšený, zdokonalený
pride
hrdosť, pýcha, hniezdo