Level 107 Level 109
Level 108

2676 - 2700


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dismiss
vypustiť z hlavy, pustiť z hlavy, dovoliť odísť
aircraft
lietadlo, letectvo, lietadlá
delivery
dodanie, dodávanie, dodávka
mainly
hlavne, prevažne, zväčša
bake
piecť, piecť (sa), opaľovať sa
freeze
mrznúť, sublimačný, zmrznúť
platform
plošina, platforma, nástupište
finance
financie, peňažné prostriedky, financovať
sink
klesnúť, klesať, výlevka
attractive
príťažlivý, príťažlivá, príťažlivé
respect
rešpekt, zreteľ, rešpektovať
diverse
rôzny, rozličný, rozmanitý
relevant
závažný, podstatný, relevantný
ideal
ideál, vzor, ideálny
joy
radosť, potešenie, radovať sa
worth
cena, hodnota, hodnotný
regularly
pravidelne, stále, úplne
working
pracovanie, pracovný, pracujúci
singer
spevák, spevavý vták, ospevovač
evolve
vyvíjať, vyvinúť sa, rozvíjať
shooting
strieľanie, streľba, revír
partly
čiastočne, sčasti
unknown
neznámo, bez vedomia, nepovedomý
offense
útok, prečin, priestupok
counter
pult, priehradka, okienko (na úrade)