Level 108 Level 110
Level 109

2701 - 2725


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
DNA
DNA -deoxyribonukleová kyselina
potentially
potenciálne
thirty
tridsiatka
justify
ospravedlniť, oprávniť, dosvedčiť
protest
protest, námietka, protestovať
crash
havária, zrútenie, porucha
craft
zručnosť, schopnosť, prehnanosť
treaty
vyjednávanie, zmluvný, dohoda
terrorist
terorista, záškodnícky, záškodník
insight
nahliadnutie
possess
vlastniť, mať, držať
politically
politicky
tap
klopať, poklepať, klopanie
lie
lož, klamstvo, ležať
extensive
rozsiahly, objemný, extenzívny
episode
epizóda, pokračovanie, príbeh
swim
plávať, plávanie, preplávať
tire
unavovať, ustať, pneumatika
fault
závada, priestupok, chyba
loose
uvoľnený, voľný, rozkývaný
free
bezplatne, vyslobodiť, uvoľniť
shortly
krátko, stručne, zanedlho
originally
originálne
considerable
značný, značná, značné
prior
predchádzajúci, prednostný, predošlý