Level 10 Level 12
Level 11

251 - 275


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
often
často, častý, veľa ráz
yet
ešte, predsalen, už (v otázke)
line
línia, krivka, linka
political
politický, vládny, štátny
end
koniec, kraj, záver
among
medzi (7.p.), uprostred, viacej (2.p.)
ever
kedy, niekedy, vždy
stand
stáť (zaujímať vzpriamenú polohu), postaviť, stanovište
bad
zlý, skazený, pokazený
lose
strácať, stratiť, prehrať
however
ale, však, hoci
member
člen, účastník, súčasť
pay
platiť, zaplatiť, platba
law
právo, zákon, pravidlo
meet
stretnúť, stretnúť sa, zoznámiť sa
car
auto, automobil, vozidlo
city
mesto, mestský, veľkomesto (US)
almost
skoro, takmer, temer
include
zahrnúť (obsiahnuť), zahrnovať, obsiahnuť
continue
pokračovať, trvať (pokračovať), vytrvať
set
dať, položiť, séria
later
neskôr, neskorší, potom
community
spoločenstvo, komunita, spoločnosť
name
meno, názov, menovať
five
päť