Level 109 Level 111
Level 110

2726 - 2750


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
intellectual
intelektuál, vzdelanec, duchovný
mix
miešať (sa), zmes, miešanie
assault
prepad, nápor, ohrozenie osobnej bezpečnosti
relax
uvoľniť sa, uvoľniť, odpočívať
stair
schod, stupeň schodu, schodište
adventure
dobrodružstvo, dobrodružný zážitok, podnik (riskantný)
external
externý, vonkajší, externé
proof
bezpečný, dôkaz, skúška
confident
dôverník, presvedčený, smelý
headquarters
veliteľstvo
sudden
náhly, náhle, zrazu
dirty
špiniť sa, chytať špinu, špinavý
violation
znásilnenie, priestupok, nedodržanie
tongue
jazyk, reč, jazýček (váh)
license
licencia, koncesia, oprávnenie
hold
držať, držanie (2.p.), držba (2.p.)
shelter
kryt, chrániť, útočište
rub
trieť, ťažkosť, prekážka
controversy
spor, sporná otázka, otázka, sporná
entrance
vchod, prístup, vjazd
favorite
obľúbený, uprednostňovaný, preferovaný
practice
prax, cvičenie, cvik
properly
poriadne, riadne, správne
fade
únik, zánik, oslabenie
defensive
obrana, defenzíva, obranné postavenie