Level 110 Level 112
Level 111

2751 - 2775


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tragedy
tragédia, nešťastie
net
sieť, sieťový, sieťka
characterize
charakterizovať, vyznačiť, vylíčiť
funeral
pohreb, pohrebný
profession
vyhlásenie, tvrdenie, prejav
alter
zmeniť, zmeniť sa, meniť sa
spot
bod, fľak, škvrna
constitute
ustaviť, ustanoviť, dosadiť
establishment
zavedenie, zriadenie, založenie
squeeze
stisnutie, tlačenica, stlačiť
imagination
obrazotvornosť, predstavivosť, fantázia
target
cieľ, terč, zamieriť
mask
maska, maskovať, kukla
convert
konvertovať, prevádzať, meniť
comprehensive
komplexný, úplný, súhrnný
prominent
popredný, význam, nápadný
presentation
uvedenie, prezentácia, predstavenie
regardless
nedbajúci (2.p.), ľahostajný
easy
jednoduchý, ľahký, ľahká
load
náklad, ukladanie, načítanie
stable
stacionárny, stabilný, stajňa
introduction
úvod, uvedenie, predstavenie
appeal
výzva (verejné vzhlásenie), prosba, žiadosť
pretend
predstierať, robiť si nárok, fingovať
not
nie (po slovese), (zápor), ne