Level 111 Level 113
Level 112

2776 - 2800


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elderly
starší, postarší, obstarožný
representation
reprezentácia, reprezentovanie, zastúpenie
deer
vysoká zver, vysoká zverina, srnec
split
štiepať, rozštiepenie, trhlina
violate
porušiť, nedodržať, porušený
partnership
partnerstvo, spoločenstvo, spolupráca
pollution
znečistenie, zamorenie, kontaminácia
emission
emisia, vydanie, žiarenie
steady
upevňovať, pevný, usilovný
vital
životný, smrteľný, osudný
neither
vôbec, vôbec nie, ani
fate
osud, zánik, záhuba
earnings
mzda, tržba, dôchodok
oven
pec, rúra, piecka
distinction
rozdiel, rozlišovanie, vyznamenanie
segment
segment, segmentovať, diel
nowhere
nikde, nikam, úplne vzadu
poet
poet, básnik, spevák
mere
jazero, rybník, číry
exciting
budenie, budiaci, vzrušujúci
variation
premena, obmena, výchylka
comfort
komfort (2.p.), pokoj (2.p.), pohoda (2.p.)
radical
radikál, odmocnenec, úplný
stress
tlak, stres, napätie
adapt
adaptovať, prispôsobiť, prispôsobiť sa