Level 113 Level 115
Level 114

2826 - 2850


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
garlic
cesnak
capability
nadanie, talent, vybavenie
poetry
poézia, lyrika, báseň
celebrity
slávna osobnosť, slávna osoba, celebrita
gradually
postupne
stability
stabilita, stabilnosť, pevnosť
doubt
pochybnosť, neistota, podozrenie
fantasy
fantázia, rozmarný nápad, obrazotvornosť
scared
postrašený, vyľakaný, majúci strach
guide
príručka, návod, vodca
plot
pozemok, zmapovať, parcelovať
framework
konštrukcia, armatúra, sústava
gesture
pohyb, výraz, gesto
depending
závislý, záležajúci na, vo vývoji
ongoing
pokračujúci, pretrvávajúci, vývin
since
od (o čase), od tej doby, od tej doby, čo (1.p.)
counselor
advokát, právny poradca, právnik
witness
svedok, dosvedčiť, svedčiť o čom
chapter
segment, lekcia, kapitola
fellow
chlapík, kamarát, priateľ
divorce
rozvod, rozpor, rozsobášiť
owe
dlžiť, dlhovať, byť dlžný
pipe
rúra, privádzať potrubím, rúrka
athletic
atletický, športový, pohyblivý