Level 114 Level 116
Level 115

2851 - 2875


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slight
drobný, krehký, nezáväzný
math
matematika, matematika (skrátene), matika
shade
tieň, tienidlo, odtieň
tail
chvost, zadná časť, frak
sustain
udržiavať, podopierať, podporovať
mount
hora, vrch, primontovať
obligation
záväzok, povinnosť, dohoda
angle
uhol, roh (steny), kút
palm
palma, palmová ratolesť, dlaň
differ
líšiť sa, rozlíšiť, nesúhlasiť
custom
uzancia, obyčaj, zvyk
store
sklad, obchod, skladovať
economist
ekonóm, národohospodár, šetrný človek
fifteen
pätnásť
soup
polievka
celebration
oslava, slávnosť, celebrovanie
efficient
výkonný, výkonná, výkonné
damage
poškodenie, zničenie, havária
composition
kompozícia, skladba, zostavenie
satisfy
uspokojiť, vyhovieť, ukojiť
pile
blok, kopa, stoh
briefly
heslovito, heslovite, stručne
carbon
uhlík, preklep, uhľový papier
closer
pásik, uzáver, záverná klinová tehla
consume
spotrebovať, premrhať, stráviť