Level 116 Level 118
Level 117

2901 - 2925


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admission
prístup, prijatie, príjem
hunter
poľovník, lovec, pes (poľovnícky)
educate
vzdelať, vzdelávať, vychovávať (4.p.)
painful
bolestivý, nepríjemný, namáhavý
friendship
priateľstvo, družba, kamarátstvo
aide
vojenský pobočník, pobočník
infant
dieťa, dojča, nedospelý
calculate
vypočítať, vyrátať, vyčísliť
fifty
päťdesiat, päťdesiatka
rid
zbaviť sa, vyčistiť, zbavený
porch
veranda, krytý vchod, portál
tendency
tendencia, sklon, náchylnosť
uniform
uniforma, rovnaký, stály
formation
tvarovanie, formovanie, vznik
scholarship
učenosť, štipendium, nadácia
reservation
rezervácia (indiánská, i v hotely), rezervovanie, zaistenie
efficiency
účinnosť, efektívnosť, výkonnosť
waste
zničiť, znehodnotiť, pustý
qualify
kvalifikovať, oprávniť, označiť
mall
promenáda, široká aleja, ubíjadlo
derive
pochádzať, odvodzovať, derivovať
scandal
škandál, aféra, hanba
PC
PC (osobný počítač, skr.), osobný počítač
helpful
užitočný, pomocný, nápomocný
impress
vtlačiť, vtisnúť, imponovať