Level 117 Level 119
Level 118

2926 - 2950


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heel
päta, opätok, podpätok (obuv)
resemble
podobať sa (komu), podobať, podobať sa
privacy
utajenie, súkromie, telekomunikačné tajomstvo
fabric
látka, tkanina, textil
surprise
prekvapiť, prekvapovať, prekvapenie
contest
zápas, súťaž, preteky
proportion
pomer, proporcia, rozsah
guideline
smernica, pravidlo, pokyn
rifle
kradnúť, ryhovať, puška
maintenance
údržba, obsluha, udržovanie
conviction
usvedčenie, rozsudok, uznanie vinným
trick
trik, podvod, oklamať
organic
organický, ústrojný, organická
tent
stan, tampón, šapitó
examination
skúška, skúšanie, preskúšanie
publisher
vydavateľ, nakladateľ, vydavateľ novín
strengthen
zosilniť, posilniť, urobiť silnejším
French
francúzština, Francúz, francúzsky
proposed
navrhovaný, navrhnutý
myth
mýtus, báj, výmysel
sophisticated
premyslený, dômyselný, rafinovaný
cow
krava, samica veľkých zvierat, desiť
etc
a tak ďalej
standing
stojaci, pozícia, vplyv
asleep
zaspať, spiaci, spať