Level 118 Level 120
Level 119

2951 - 2975


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tennis
tenis, tenisový
nerve
nerv, odvaha, posmeliť
barrel
barel, sud, bubon
bombing
bombardovanie
membership
členstvo, členská základňa, členovia
ratio
pomer, podiel, vzťah
menu
menu, zoznam, jedálny lístok
purchase
kúpiť, získať, nákup
controversial
kontraverzný, kontraverzná, kontraverzné
desperate
zúfalý, zúfalo potrebný, potrebný, zúfale
rate
rýchlosť, intenzita, určiť
humor
humor, vyhovovať, vyhovieť
loud
hlasný, hlučný, hrmotný
glove
rukavica, rukavičkársky, rukavicový
suspect
podozrievať, šípiť, podozrivý človek
sufficient
dostatočný, dosť, dostatok
narrative
rozprávanie, poviedka, rozprávačský
photographer
fotograf
helicopter
vrtuľník, helikoptéra
Catholic
katolík
modest
skromný, mierny, zdržanlivý
provider
poskytovateľ, dodávateľ, správca
delay
meškanie, oneskorenie, zdržanie
agricultural
poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, roľnícky