Level 11 Level 13
Level 12

276 - 300


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
once
raz, kedysi, niekedy
white
biely, biela farba, belošský
least
najmenší, minimálny, najmenej
president
predseda, guvernér, minister
learn
učiť (4.p.), učiť sa (4.p.), dozvedieť sa (4.p.)
real
reálny, skutočný, realita
change
zmena, zmeniť, meniť (sa)
team
mužstvo (2.p.), družstvo (2.p.), tím
minute
minúta, chvíľa, okamih
best
najkvalitnejší, prvotriedny, najväčší
several
niekoľko (2.p.), viacero (2.p.), pár
idea
myšlienka, idea, pojem
kid
decko, kozliatko, kozľa
body
telo, mŕtvola, teleso
information
informácie, informácia, informovanie
nothing
nič, nula, vôbec nič
ago
pred (o čase), predtým, nedávno
lead
viesť, riadiť (4.p.), byť v čele (2.p.)
social
sociálny, spoločenský, družný
understand
porozumieť, rozumieť (3.p.), chápať
whether
či, ak, aj keď
watch
strážiť, hliadkovať, dívať sa
together
spolu, dokopy, neprestajne
follow
nasledovať (4.p.), sledovať (4.p.), sledovanie (2.p.)
parent
rodič, zdroj, rodičovský