Level 119 Level 121
Level 120

2976 - 3000


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
explode
výseč, vybuchnúť, oddeliť
stroke
úder, rana, pohladkať
scope
oblasť, sféra, obrazovka
punishment
trest, trestanie, potrestanie
handful
hrsť, hŕstka, mrzutosť
badly
zle, vážne, silne
horizon
obzor, umelý horizont, gyrovertikála
curious
zvedavý, podivný, zvláštny
downtown
centrum mesta, v centre mesta, smerom do centra mesta
girlfriend
priateľka, dievka, milá
prompt
okamžitý, konať ihneď, ochotný
request
požiadavka, žiadosť, žiadať
cholesterol
cholesterol, cholesterín
absorb
pohlcovať, vstrebať, absorbovať
adjustment
upravenie, prispôsobenie, vyrovnanie
taxpayer
daňovník, poplatník, daňový poplatník
eager
dychčať, dychtivý, horlivý
principal
hlavný, hlava firmy, zmocniteľ
detailed
podrobný, detailný, obšírny
motivation
motivácia, stimul, zaujímavosť
assignment
pridelenie, poverenie, určenie
restriction
obmedzenie (2.p.), reštrikcia, prekážka (2.p.)
across
cez (4.p.), naprieč (2.p., 7.p.), krížom cez (4.p.)
Palestinian
palestínsky, Palestínec
laboratory
skúšobňa, laboratórium, zahŕňať